Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

Ogarnięci tą wielką tajemnicą
życzymy Wam wiele radości i dobra.
Niech Ten, który powsta
ł z grobu,
wzmocni wiar
ę, rozpali miłość,
niech stanie si
ę dla Was źródłem
pokoju, zrozumienia i szacunku.

Z wyrazami szacunku,

Dyrekcja, Nauczyciele i Pracownicy Szkoły