W tym tygodniu w naszej szkole odbyły się „zielone lekcje przyrody”. Były to warsztaty o ptakach drapieżnych. Uczniowie zobaczyli z bliska żywe okazy sów: puchacza, płomykówkę i pójdźkę, a także jastrzębia, pustułkę oraz sokoła wędrownego. Zdobywanie wiedzy na temat budowy anatomicznej ptaków drapieżnych, cech różniących poszczególne gatunki oraz ich znaczenia w przyrodzie było wspaniałą przygodą, dzięki obecności tych ptaków na wyciągnięcie ręki. Po warsztatach uczniowie mieli możliwość zrobienia sobie pamiątkowej fotografii z bardzo przyjazną sową płomykówką.

Katarzyna Duda