Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2018/2019

Klasa I – Podręczniki i ćwiczenia zakupione z dotacji celowej

Przedmiot Podręcznik Zeszyt ćwiczeń Wydawnictwo
Edukacja wczesnoszkolna „Szkolni przyjaciele”, cały cykl, podręczniki 4 części, , matematyka podręcznik 2 części, Autorki treści polonistycznych, przyrodniczych i etycznych: Kinga Preibisz – Wala, Ewa Schumacher, Irena Zarzycka

Autorki treści matematycznych: prof. Jadwiga Hanisz.

Numer dopuszczenia MEN 813/1/2017

„Szkolni przyjaciele”, cały cykl, , karty ćwiczeń 4 części, , matematyka karty ćwiczeń 2 części

Autorki treści polonistycznych, przyrodniczych i etycznych: Kinga Preibisz – Wala, Ewa Schumacher, Irena Zarzycka

Autorki treści matematycznych: prof. Jadwiga Hanisz.

 

WSiP
j. angielski ” Explore Treetops dla klasy I ” (podręcznik) Sarah M. Howell i Lisa Kester-Dodgson    nr dop. 786/1/2017 ” Explore Treetops dla klasy I ” (zeszyt ćwiczeń) Sarah M. Howell i Lisa Kester-Dodgson

 

WSiP

 

Religia: Zakupione przez rodziców

„Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa” Podręcznik do nauki religii dla I klasy szkoły podstawowej red. ks. Tadeusz Panuś,
ks. Andrzej Kielian, s. Damaris Pawłowska

„Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa” Ćwiczenia dla I klasy szkoły podstawowej ,red. ks. Tadeusz Panuś, ks. Andrzej Kielian,
s. Damaris Pawłowska

 

 

 

 

Klasa II – Podręczniki i ćwiczenia zakupione z dotacji celowej

Przedmiot Podręcznik Zeszyt ćwiczeń Wydawnictwo
Edukacja wczesnoszkolna „Szkolni przyjaciele”, cały cykl, podręczniki 4 części, , matematyka podręcznik 2 części, Autorki treści polonistycznych, przyrodniczych i etycznych: Kinga Preibisz – Wala, Ewa Schumacher, Irena Zarzycka

Numer dopuszczenia MEN 813/4/2018

„Szkolni przyjaciele”, cały cykl, , karty ćwiczeń 4 części, , matematyka karty ćwiczeń 2 części

Autorki treści polonistycznych, przyrodniczych i etycznych: Kinga Preibisz – Wala, Ewa Schumacher, Irena Zarzycka

 

WSiP
j. angielski „Explore Treetops 2” (podręcznik i zeszyt ćwiczeń) autor: Sarah M. Howell, Lisa Kester-Dodgson
nr dop.786/2/2017
„Explore Treetops 2” (podręcznik i zeszyt ćwiczeń) autor: Sarah M. Howell, Lisa Kester-Dodgson

 

WSiP

 

Religia: Zakupione przez rodziców

„Kochamy Pana Jezusa” Podręcznik do nauki religii dla klasy II szkoły podstawowej red. ks. Tadeusz Panuś, ks. Andrzej Kielian, s. Damaris Pawłowska

„Kochamy Pana Jezusa” Ćwiczenia dla II klasy szkoły podstawowej red. ks. Tadeusz Panuś, ks. Andrzej Kielian, s. Damaris Pawłowska

 

 

 

 

 

Klasa III – Podręczniki i ćwiczenia zakupione z dotacji celowej

Przedmiot Podręcznik Zeszyt ćwiczeń Wydawnictwo
Edukacja wczesnoszkolna „Tropiciele” – A. Banasiak, A. Burdzińska, A. Danielewicz-Malinowska, A. Kamińska, R. Kamiński, B. Nadarzyńska, E. Kłos, W. Kofta „Tropiciele” – A. Banasiak, A. Burdzińska, A. Danielewicz-Malinowska, A. Kamińska, R. Kamiński, B. Nadarzyńska, E. Kłos, W. Kofta. WSiP
j. angielski „Young Treetops 3” Sylvia Wheeldon, Tim Falla, Paul A. (podręcznik i zeszyt ćwiczeń)

Oxford University Press            728/3/2016

„Young Treetops 3” Sylvia Wheeldon, Tim Falla, Paul A. (podręcznik i zeszyt ćwiczeń)

Oxford University Press            728/3/2016

WSiP

 

Religia: Zakupione przez rodziców

„Przyjmujemy Pana Jezusa” Podręcznik do nauki religii dla klasy III szkoły podstawowej red. ks. Tadeusz Panuś, ks. Andrzej Kielian, Adam Berski

„Przyjmujemy Pana Jezusa” Ćwiczenia dla III klasy szkoły podstawowej  red. ks. Tadeusz Panuś, ks. Andrzej Kielian, Adam Berski

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasa IV – Podręczniki i ćwiczenia zakupione z dotacji celowej

Przedmiot Podręcznik Zeszyt ćwiczeń Wydawnictwo
j. polski H. Dobrowolska, U. Dobrowolska  – „ Jutro pójdę w świat” –         nr dop. 868/1/2017 H. Dobrowolska, U. Dobrowolska  – „ Jutro pójdę w świat” – WSiP
Matematyka M. Dobrowolska, M. Jucewicz, P. Zarzycki – „Matematyka z Plusem 4’- podręcznik, wyd. GWO, nr dop. 780/1/2017 M. Dobrowolska, S.Wojtan, P. Zarzycki – „Matematyka z Plusem 4’- ćwiczenia wersja c GWO/Nowa Era
Historia B.Olszewska, W.Surdyk- Fersch, G. Wojciechowski – „Wczoraj i dziś’’- podręcznik  do historii dla kl. IV szkoły podstawowej,
nr dop. 877/1/2017
Nowa Era
j. angielski T. Falla, Paul A. Davies,S. Wheeldon, P. Shipton , – „Steps Plus dla klasy IV’’- podręcznik , wyd. Oxford University, nr dop. 800/1/2017 T. Falla, Paul A.Davies. S. Wheeldon, P. Shipton, – ,,Steps Plus dla klasy IV” – ćwiczenia

 

Nowa Era
Przyroda E. Gromek, E. Kłos, W. Kofta, E. Laskowska, A. Melson – „Przyroda’’ – podręcznik dla klasy 4 szkoły podstawowej,
wyd., nr dop.893/2017
E. Gromek, E. Kłos, W. Kofta, E. Laskowska, A. Melson – „Przyroda’’ – ćwiczenia dla klasy 4 szkoły podstawowej, WSiP
Muzyka T. Wójcik „Muzyka” – podręcznik do klasy 4 szkoły podstawowej, wyd. MAC Edukacja nr dop. 909/1/2017 MAC
Technika „Karta rowerowa. Bądź bezpieczny na drodze”
B. Bogacka-Osińska D. ŁazuchiewiczNr dop. 850/1/2017
WSiP

Religia: Zakupione przez rodziców

  1. T. Panuś, ks. A. Kielian, A. Berski – „Słuchamy Pana Boga’’, podręcznik i ćwiczenia do nauki religii dla kl. 4, wyd. św. Stanisława,

 

 

 

Klasa V – Podręczniki i ćwiczenia zakupione z dotacji celowej

Przedmiot Podręcznik Zeszyt ćwiczeń Wydawnictwo
j. polski H. Dobrowolska, U. Dobrowolska – „Jutro pójdę w Świat” podręcznik nr dop. 868/2/2018 WSiP
Matematyka M. Dobrowolska, M. Karpiński, P. Zarzycki, M. Jucewicz – „Matematyka z plusem 5”-podręcznik , nr w wykazie. 780/2/2018: M. Dobrowolska, Z. Bdałek, P. Zarzycki, A. Mysior, S. Wojan, . – „Matematyka z plusem 5” – ćwiczenia wersja c

 

GWO/Nowa Era
Historia G. Wojciechowski – „Wczoraj i dziś’’ podręcznik do – historii  dla klasy V, wyd. Nowa Era, nr dop. 877/2/2018 T. Maćkowski – „Wczoraj i dziś’’- zeszyt ucznia, klasa 5

 

Nowa Era
j. angielski Sylvia Wheeldon, Tim Falla, Paul A. Davis, Paul Shipton– ,,STEPS PLUS dla klasy 5”- podręcznik, wyd. Oxford University , nr dop. 800/2/2017 Sylvia Wheeldon, Tim Falla, Paul A. Davis, Paul Shipton– ,, STEPS PLUS dla klasy 5 – ćwiczenia

 

OXFORD/Nowa Era
Biologia E. Jastrzębska, E. Kłos, W. Kofta, E. Pyłka-Gutowska – „Biologia” nr dop. 862/1/2018 E. Jastrzębska, E. Kłos, W. Kofta, E. Pyłka-Gutowska – „Biologia”

 

WSiP
Geografia A.Głowacz, A. Lechowicz, M. Lechowicz, P. Stankiewicz. – „Geografia” podręcznik nr dop. 890/1/2018 WSiP
Muzyka T. Wójcik „Muzyka” MAC Edukacja – podręcznik do klasy 5 szkoły podstawowej  nr dop. 909/2/2018 Mac
Technika E. Bubak, E. Królicka, M. Duda – „Technika na co dzień” , WSIP,  nr dop.850/2/2017 WSiP

 

Religia: Zakupione przez rodziców

  1. T. Panuś, ks. A. Kielian, A.Berski – „Wierzymy w Pana Boga’’, podręcznik i ćwiczenia do nauki religii dla kl.5, wyd. św. Stanisława,

 

 

 

Klasa VI – Podręczniki i ćwiczenia zakupione z dotacji celowej

Przedmiot Podręcznik Zeszyt ćwiczeń Wydawnictwo
j. polski A. Łuczak, A. Murdzek –  „Język polski 6. Między nami ’’  – podręcznik  wyd. GWO, nr dop. 445/3/2014/2016 GWO/Nowa Era
Matematyka M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P. Zarzycki – „Nowa Matematyka z plusem 6. Podręcznik do klasy szóstej szkoły podstawowej”, wyd. GWO, nr 773/3/2016 Z. Bolałek, M. Dobrowolska -„ Matematyka z plusem  6. Ćwiczenia”-  wersja c GWO/Nowa Era
Historia i społeczeństwo G. Wojciechowski – „Wczoraj i dziś’’ – podręcznik do historii  dla klasy VI, wyd. Nowa Era, nr dop. 443/3/2014/2016 T. Maćkowski – „Wczoraj i dziś’’- zeszyt ucznia, klasa 6

 

Nowa Era
j. angielski T. Falla, P. Davies, S. Wheeldon – ,, Steps Forward 3”, wyd. Oxford University,  nr dop. 741/3/2015 T. Falla, P. Davies – ,, Steps Forward 3 – ćwiczenia

 

OXFORD/Nowa Era
Przyroda E. Gromek, E. Kłos, W. Kofta, E. Laskowska, A. Melson – „Przyrodo, witaj !’’- podręcznik do klasy 6 szkoły podstawowej,
nr dop. 530/3/2014/2016
E. Gromek, E. Kłos, W. Kofta, E. Laskowska, A. Melson –  ,,Przyrodo witaj!’- zeszyt ćwiczeń do klasy 6.

 

WSiP
Muzyka M. Gromek, G. Kilbach – „I gra muzyka’’, podręcznik do muzyki  dla klas 4-6 szkoły podstawowej, , nr.dop. 569/2012/2015 Nowa Era
Plastyka J. Lukas , K. Onak – „Do dzieła’’- podręcznik do plastyki   dla klas 4-6, wyd. Nowa Era, nr dop. 326/2011/2015 Nowa Era

 

Religia: Zakupione przez rodziców

  1. T. Panuś, ks. A. Kielian, A.Berski – „W Kościele umacniamy wiarę” – podręcznik i ćwiczenia do nauki religii dla kl.6 , wyd. św. Stanisława,

 

 

 

 

Klasa VII – Podręczniki i ćwiczenia zakupione z dotacji celowej

Przedmiot Podręcznik Zeszyt ćwiczeń Wydawnictwo
j. polski A.Łuczak, E.Prylińska, A. Suchowierska, R. Maszka – „Między nami” Podręcznik  wyd. GWO nr dop.867/4/2017 GWO/Nowa Era
Matematyka Praca zbiorowa pod red M. Dobrowolskiej – „Matematyka z Plusem 7’- podręcznik, wyd. GWO, nr dop. 780/4/2017 GWO/Nowa Era
Historia S.Roszak, A. Łaszkiewicz, J.Kłacz  – „Wczoraj i dziś’’ – podręcznik i ćwiczenia, wyd. Nowa Era, nr dop.877/4/2017 Nowa Era
j. angielski Ben Wetz, Diana Pye –“English Plus Options dla klasy VII”- podręcznik, wyd. Oxford University, nr dop 835/1/2017 Ben Wetz, Diana Pye – „English Plus Options” –  Zeszyt ćwiczeń do klasy VII OXFORD/Nowa Era
j. hiszpański Explora 1 wyd. Draco dop 851/1/2017 Karolina Hadko DRACO/WSiP
j. niemiecki Nowa Era „Meine Deutschtour” Podręcznik do j. niemieckiego dla klas 7. nr dop.838/1/2017

Ewa Kościelniak-Walewska

Nowa Era
Biologia „BIOLOGIA” Podręcznik. Szkoła Podstawowa.Klasa 7 Ewa Jastrzębska, Ewa Kłos, Wawrzyniec Kofta, Anna Michalik, Ewa Pyłka-Gutowska WSiP  – nr dop.844/4/2017 „BIOLOGIA”Szkoła Podstawowa ćwiczenia

Ewa Jastrzębska, Ewa Kłos, Wawrzyniec Kofta, Anna Michalik, Ewa Pyłka-Gutowska

 

WSiP
Geografia A.Głowacz, A.Lechowicz, M.Lechowicz, P.Stankiewicz – „Podręcznik do geografii. Szkoła podstawowa. Klasa 7” nr dop. 890/3/2017 A.Głowacz, A.Lechowicz, M.Lechowicz, P.Stankiewicz – „Podręcznik do geografii. Szkoła podstawowa. Klasa 7”, ćwiczenia WSiP
Chemia „Chemia Nowej Ery” podręcznik do klasy 7 nr dop.785/1/2017 „Chemia Nowej Ery” ćwiczenia Nowa Era
Fizyka Nowa Era „To jest fizyka” Marcin Braun, Weronika Śliwa nr dop.818/1/2017 Nowa Era
Muzyka „Klucz do muzyki” podręcznik do klasy 7, nr dop.858/4/2017 WSiP

 

Religia: Zakupione przez rodziców

Podręcznik i ćwiczenia „Spotykamy się z żywym słowem” Redakcja: ks. Tadeusz Panuś, Renata Chrzanowska, Monika Lewicka

 

 

Klasa VIII – Podręczniki i ćwiczenia zakupione z dotacji celowej

Przedmiot Podręcznik Zeszyt ćwiczeń Wydawnictwo
j. polski A.Łuczak,E.Prylińska,
A.Suchowierska,K.Krzemieniewska-Kleb– „Między nami 8” Podręcznik  wyd. GWO nr dop. 867/5/2018
GWO/Nowa Era
Matematyka Praca zbiorowa pod red. M. Dobrowolska,– „Matematyka z Plusem 8’’- podręcznik, wyd. GWO, nr dop. 780/5/2018 GWO/Nowa Era
Historia S.Roszak, A. Łaszkiewicz, J.Kłacz  – „Wczoraj i dziś 8’’ – podręcznik , wyd. Nowa Era, nr dop.877/5/2018 Nowa Era
j. angielski Macmilan Education – Malcolm Mann Steve Taylore-Knowles „Repetytorium Ósmoklasisty” nr dop. 925/2018 Macmilan Education – Malcolm Mann Steve Taylore-Knowles „Repetytorium Ósmoklasisty” Macmilan/WSiP
j. niemiecki Nowa Era „Meine Deutschtour” Podręcznik do j. niemieckiego dla klas 8. nr dop. 838/2/2018 Nowa Era
Biologia Biologia – E. Jastrzębska, E. Kłos, W. Kofta,  E. Pyłka-Gutowska nr dop. 862/4/2018 podręcznik Biologia – E. Jastrzębska, E. Kłos, W. Kofta,  E. Pyłka-Gutowska  ćwiczenia WSiP
Geografia A.Głowacz, A. Lechowicz, M. Lechowicz, P. Stankiewicz. – „Geografia”  WSiP podręcznik nr dop. 890/4/2018 A.Głowacz, A. Lechowicz, M. Lechowicz, P. Stankiewicz. – „Geografia”  WSiP WSiP
Chemia „Chemia Nowej Ery” podręcznik do klasy 8 nr dop.785/2/2018 Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin „Chemia Nowej Ery” podręcznik do klasy 8 nr dop.785/2/2018 Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin Nowa Era
Fizyka Nowa Era „To jest fizyka” Marcin Braun, Weronika Śliwa nr dop.818/2/2018 Nowa Era
WOS „Wiedza o społeczeństwie” – P. Krzesicki, P. Kur, M. Poręba. Nr dop. 924/2018 WSiP WSiP
EDB B.Breitkopf, D. Czyżów „EDB” nr dop. 923/2018 WSiP WSiP

Religia: Zakupione przez rodziców

Podręcznik i ćwiczenia do nauki religii dla klasy VIII szkoły podstawowej, red. ks. Tadeusz Panuś, Renata Chrzanowska, Monika Lewicka. Podręcznik nr KR-33-02/13-KR-6/14 do nauczania religii rzymskokatolickiej w klasie ósmej szkoły podstawowej na terenie archidiecezji krakowskiej, zgodny z programem nauczania nr AZ- 3-02/13