KONKURS J ANGIELSKIEGO

Szkolny Konkurs Języka Angielskiego dla klas I-III

Szkoła Podstawowa nr 3 w Wieliczce zaprasza uczniów klas I – III do wzięcia udziału
w szkolnym konkursie języka angielskiego.
Cele konkursu:
– zachęcanie uczniów do czytania i zdobywania wiedzy na temat angielskiego kręgu kulturowego
– rozwijanie zainteresowań językiem angielskim wśród uczniów pierwszego etapu edukacyjnego
– doskonalenie umiejętności recytacji, śpiewu czy prezentacji scenek w języku angielskim
– uczenie występowania przed publicznością
– uczenie współzawodnictwa.

Regulamin

1. Konkurs organizowany jest przez Szkołę Podstawową nr 3 im. Mikołaja Kopernika
w Wieliczce i skierowany jest do uczniów kl. I – III.
2. Zgłoszenia do udziału w konkursie należy dokonać do 18 marca 2016r.
3. Występ uczestników planowany jest na 1 kwietnia 2016 r.
4. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest wybranie jednej kategorii przez uczestnika:
Kategoria 1 – „Wiersz”
Kategoria 2 – „Piosenka”
Kategoria 3 – „Scenka”
oraz prezentacja w języku angielskim.
5. W kategorii „Wiersz” dozwolny jest udział tylko solistów. W kategoriach „Piosenka”
i „Scenka” zespół może składać się maksymalnie z dwóch osób.
6. Uczestnicy konkursu mogą wystąpić tylko w jednej wybranej przez siebie kategorii.
7. Dobór repertuaru zależy od uczestnika, dozwolone jest wykonywanie utworów zawartych w podręcznikach do języka angielskiego dla klas I, II i III.
8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian.

Organizatorzy konkursu: Ewelina Stachórska, Anna Nędza