Szkoła Podstawowa nr 3 w Wieliczce zaprasza uczniów klas I – III
do wzięcia udziału w szkolnym konkursie astronomicznym.
Konkurs organizowany jest w ramach obchodów Święta Patrona Szkoły – Mikołaja Kopernika.

Cele konkursu:
– zachęcanie uczniów do regularnego czytania i zdobywania wiedzy,
– rozbudzanie pasji czytelniczych oraz popularyzacja wiedzy astronomicznej,
– rozwijanie zainteresowań astronomią i kosmosem,
– podniesienie poziomu czytelnictwa.

REGULAMIN KONKURSU

 1. Konkurs organizowany jest przez Szkołę Podstawową nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wieliczce.
 2. Skierowany jest dla uczniów klas I – III Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wieliczce.
 3. Czas trwania konkursu od 20 lutego do 24 lutego 2017 r.
 4. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest znajomość:
  – biografii Mikołaja Kopernika (strona internetowa WIKIPEDII),
  – Wszechświata i Układu Słonecznego (w materiałach źródłowych),
  – książki Wandy Chotomskiej „Dzieci Pana Astronoma”.
 5. Konkurs podzielony jest na II etapy: w I etapie, który odbędzie się 20.02.2017 r. (poniedziałek), uczniowie rozwiązują test wyboru. Z każdej klasy I-III, 2 osoby z najwyższą liczbą punktów przechodzą do finału.
 6. Finał odbędzie się 23.02.2017 r. (czwartek) w formie teoretycznej i praktycznej.
 7. Finaliści i laureat otrzymają nagrody rzeczowe.
  Dodatkowo zwycięzca otrzyma tytuł „MŁODEGO ASTRONOMA”.
 8. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się podczas uroczystej akademii 24.02.2017r. (piątek).
 9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian.

Konkurs Astronomiczny – materiały źródłowe

Organizatorzy:
Barbara Marona
Elżbieta Luraniec – Starba