Przypominamy, że zgodnie z przyjętymi zasadami rekrutacji do klasy pierwszej na rok szkolny 2014/2015 rodzice przyszłorocznych pierwszoklasistów zobowiązani są do potwierdzenia woli zapisu dziecka.

Potwierdzenia należy złożyć w sekretariacie szkoły do dnia 19.05.2014 r.

Formularze potwierdzeń są do pobrania w zakładce Rekrutacja załącznik: Zasady rekrutacji do klasy pierwszej lub w sekretariacie szkoły w godz. 7.30 – 15.30.