Dzień 20 czerwca 2014 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno- wychowawczych.
W tym dniu świetlica szkolna jest czynna w godzinach od 7.30 do 17.00.