Dzień 5 czerwca 2015 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.
W tym dniu świetlica szkolna jest czynna w godzinach od 7.00 do 17.00