Dnia 13 października 2014 r. na 3 i 6 godzinie lekcyjnej w sali gimnastycznej naszej szkoły odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Wszyscy zebrali się punktualnie i czekali na powitanie przez panią dyrektor Martę Żerdę (tura pierwsza) oraz panią dyrektor Jolantę Zawistowicz (tura druga). Przemówienia zostały poprzedzone uroczystym wykonaniem Hymnu Państwowego. Panie dyrektor złożyły życzenia dla wszystkich nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.
Część artystyczną przygotowali uczniowie klas: 3b, 4a, 5a, 5b, 6a, 6b i 6c pod kierunkiem p. Bożeny Szklarz i p. Anny Nędzy. Oprawę muzyczną zapewniał chór szkolny pod opieką p. Elizy Ginter-Hermann. Za część plastyczną i scenografię odpowiedzialne były
p. Bernadetta Gluza, p. Ewa Styczyńska, p. Marzena Piasecka oraz p. Elżbieta Luraniec-Starba. Obsługę techniczną zapewnił p. Robert Tkaczyk.
Okolicznościowe upominki wręczyli wszystkim nauczycielom przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego.
Na zakończenie uroczystości p. dyrektor podziękowała wszystkim uczniom za życzliwe wysłuchanie przygotowanej akademii i podziękowała wszystkim dzieciom biorącym udział
w jej przygotowaniu.

                                                                                                                    mgr Anna Nędza