Szanowni Państwo

Dzień  1 kwietnia 2014 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno- wychowawczych.

W tym dniu świetlica szkolna jest czynna w godzinach od 7.30 do 17.00.

Uczniowie klas szóstych w tym dniu przystąpią do sprawdzianu szóstoklasisty.