„Tropimy literki, tropimy cyferki. Tropimy przyrodę i świata urodę…”
21 października dzieci z klas pierwszych zostały przyjęte do grona uczniów naszej szkoły.
Pasowania dokonała pani dyrektor Elżbieta Obal-Dyrek.
Uczniowie klas pierwszych podczas uroczystości śpiewająco zdały test. Wykazały się wiedzą i umiejętnościami.