,,…Chodźcie śmiało do szkoły, pierwszacy, 
do zabawy wspólnej ,do pracy.
Szkoła drzwi swe otwiera gościnnie.
Szkoła dzisiaj serdecznie was przyjmie…”

W dniu 25 października  w naszej szkole odbyło się ślubowanie klas pierwszych. Uroczystość rozpoczęła pani dyrektor Elżbieta Obal-Dyrek witając wszystkie dzieci, nauczycieli oraz licznie przybyłych rodziców.  Dzieci z klas pierwszych zaprezentowały program artystyczny, były liczne wiersze, piosenki i przyrzeczenia naszych małych aktorów. Po części artystycznej przystąpiono do ślubowania. Wszystkie dzieci ślubowały być dobrymi uczniami i dobrymi Polakami. Pani dyrektor pasowała każde dziecko na pełnoprawnego ucznia Szkoły Podstawowej nr 3 w Wieliczce . Pierwszoklasiści z rąk pani wice dyrektor Wioletty Włoch  otrzymali pamiątkową przypinkę. Rodzice zorganizowali swoim pociechom słodki poczęstunek. Wszystkie dzieci z klas pierwszych stały się prawdziwymi uczniami naszej szkoły, z czego są bardzo dumne.