Środa, 28 października, to dla uczniów klas pierwszych ważny dzień. Nasi najmłodsi uczniowie złożyli ślubowanie w obecności Pani Dyrektor, swoich wychowawców oraz rodziców. Uczniów klas pierwszych powitali przedstawiciele Samorządu Szkolnego, następnie Pani Dyrektor pasowała każdego Pierwszaka wielkim ołówkiem na ucznia „Trójki”.  To był bardzo uroczysty dzień dla wszystkich uczniów klas młodszych.