Wykonawca inwestycji prowadzonej przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie informuje, iż w związku z wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót ziemnych oraz budowę ronda, nie zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu planowana od dnia 11.02.2015 r. na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego i Asnyka. W przypadku poprawy warunków atmosferycznych umożliwiających podjęcie prac wykonawca poinformuje o nowych zmianach organizacji ruchu.
Do czasu uzyskania nowych informacji o terminie zamknięcia ulic w mieście dowóz do szkół będzie odbywał się po dotychczasowych trasach i zgodnie z obecnym rozkładem jazdy.