Rekrutacja uzupełniająca do świetlicy szkolnej trwa do 09.09.2016r. Druki pisemnego zgłoszenia dziecka na świetlicę można pobierać ze strony internetowej szkoły, sekretariatu lub świetlicy.

Wypełniony wniosek należy złożyć do dnia 09.09.2016r do  sekretariatu szkoły.

Podanie listy kandydatów przyjętych do świetlicy w rekrutacji uzupełniającej w dniu 13.09.2016 r.