Szanowni Państwo

Terminy rekrutacji do Szkoły Podstawowej, Oddziału Przedszkolnego w Szkole (zerówka) i Punktu Przedszkolnego w Lednicy Górnej. podane zostały w załącznikach.

https://www.wieliczka.eu/pl/201129/21628/informacja-o-terminach-rekrutacji-na-rok-szkolny-221-222.html
Rekrutacja do I klas szkół podstawowych
Rekrutacja do przedszkoli
Uchwała_Dz.U.Woj.Mał.poz.1871
Uchwała_Dz.U.Woj.Mał.poz.2343
Uchwała_Dz.U.Woj.Mał.poz.2587

2021-21 zarządzenie terminy rekrutacji do przedszkoli 2021_2022_20012021
2021-22 zarządzenie terminy rekrutacji do szkół podstawowych 2021_2022_20012021
2021-23 zarządzenie kryteria rekrutacji do przedszkoli 2021_2022_20012021
2021-24 zarządzenie kryteria rekrutacji do szkół podstawowych 2021_2022_20012021

Formularze, wnioski i potwierdzenia woli do klasy pierwszej będą zamieszczone w zakładce dla Rodzica – Zapisy na rok szkolny 2021/2022

Rodzice kandydatów do oddziału i punktu przedszkolnego od dnia 1 marca 2021 logują się na platformę która zostanie udostępniona na stronie Gminy.
Po uzupełnieniu formularza na platformie należy go wydrukować i złożyć w sekretariacie Szkoły wraz z wszystkimi załącznikami.