23 stycznia b.r. w naszej szkole odbył się przegląd kolęd i pastorałek. Brały w nim udział klasy od I do VI. Wszystkie klasy zasługują na szczególną pochwałę gdyż przygotowały się bardzo solidnie do występu. Wielu występujących uczniów grało na różnych instrumentach muzycznych. Cieszy nas fakt, że mamy tak uzdolnione dzieci w szkole. . Ten przegląd zachęcił do nauki pastorałek oraz kolęd i podtrzymania tradycji wspólnego kolędowania.