27 stycznia b.r. w naszej szkole odbył się przegląd kolęd i pastorałek. Brały w nim udział klasy od 0 do VI. Na szczególną pochwałę zasługują klasy I, II i III, gdyż przygotowały się bardzo solidnie do występu. Wielu występujących uczniów grało na różnych instrumentach muzycznych. Cieszy nas fakt, że mamy tak uzdolnione dzieci w szkole. Brawo należy się uczniom klas VI, którzy wyjątkowo i chętnie zaangażowali się w śpiew. Ten przegląd zachęcił do nauki pastorałek oraz kolęd i podtrzymania tradycji wspólnego kolędowania.