Szanowni Państwo,
nasza Szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego programu “Złote Szkoły NBP”. Projekt ma na celu popularyzacje wiedzy ekonomicznej w środowiskach szkolnych.
Ideą programu jest przygotowanie młodzieży do bezpiecznego i swobodnego poruszania się w świecie finansów. Mottem edycji jest hasło: “GIGANCI FINANSÓW OSOBISTYCH”.
W ramach udziału w projekcie powstał zespół reprezentujący naszą Szkołę – Drużyna Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej, składający się z nauczycieli i 8 uczniów klas siódmych. Zadaniem drużyny będzie podejmowanie zespołowych inicjatyw na rzecz Szkoły przybliżających zagadnienia ekonomiczne w nowatorski i przystępny sposób. Oprócz tego wszyscy uczniowie klas siódmych i ósmych będą pogłębiać swoją wiedzę z zakresu finansów i przedsiębiorczości.
W ramach projektu została nawiązana współpraca z ekspertem z banku, która w ciekawy sposób przybliży uczniom zagadnienia dotyczące finansów osobistych. Również zostanie zorganizowana debata szkolna i lekcje z ekonomią.
Więcej informacji na temat tego programu znajdziecie Państwo w poniższej prezentacji oraz na stronie:
nbp.pl/zloteszkoly