25 października zorganizowano szkolenie dla klasy 6a i 7c o tematyce „ Praktyczne szkolenie PPOŻ z użyciem gaśnic i elementami pierwszej pomocy”.

Szkolenie zorganizował pan Robert Tkaczyk a inicjatorem oraz sponsorem opisywanego szkolenia był Zakład Ubezpieczeń Społecznych , wykonawcą była firma BHP CENTER. Szkolenie prowadzili wykwalifikowani specjaliści (ratownik medyczny oraz strażacy).