23 października 2014 roku odbyło się w naszej szkole Pasowanie Uczniów klas pierwszych. Wśród zgromadzonych gości byli rodzice, dziadkowie naszych najmłodszych uczniów oraz Pani Dyrektor Marta Żerda i Pani Wicedyrektor Jolanta Zawistowicz. Opiekę nad uczniami sprawowali wychowawcy klas pierwszych Panie Jadwiga Pacura, Jadwiga Mitka, Dominika Czajczyk, Wioletta Gajda i Patrycja Jamróz-Kowalska. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 17.00 wprowadzeniem sztandaru szkoły, odśpiewaniem Hymnu Państwowego i przemówieniem Pani Dyrektor. Następnie dzieci uroczyście ślubowały na sztandar szkoły oraz odbyło się pasowanie na ucznia klasy pierwszej. Po tej podniosłej i wzruszającej chwili przedstawiciele rodziców złożyli życzenia pierwszakom oraz Pani Dyrektor.
Po części oficjalnej uczniowie klas pierwszych zaprezentowali swoje umiejętności artystyczne. Recytowali wiersze oraz śpiewali piosenki. Po owacjach publiczności krótki program artystyczny przedstawili uczniowie klasy 3c przygotowani przez Panią Monikę Toczyńską-Wiewiórkę. Życząc nowopasowanym uczniom miłych chwil w murach Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika udzielili także parę wskazówek jak radzić sobie w sytuacjach trudnych.
Na koniec wszystkie klasy pierwsze wykonały pamiątkowe zdjęcia z wychowawcami i udały się wraz z zgromadzonymi gośćmi do klas na drobny poczęstunek przygotowany przez Rady Klasowe.