6 listopada 1943 r. – pamiętamy!

„Naród bez historii błądzi, jak człowiek bez pamięci”.

6 listopada 1943 r. – pamiętamy!

„Naród bez historii błądzi, jak człowiek bez pamięci”.

Uczniowie klasy 7a, wraz z Panią Celiną Chałupą – nauczycielką historii, w dniu 8 listopada br. przygotowali krótką uroczystość upamiętniającą 78 rocznicę rozstrzelania przy obecnej ulicy Sienkiewicza 10 Polaków – więźniów politycznych – w odwecie za zamach na mieszkającego w Wieliczce Niemca Ulricha. W uroczystości udział wzięli: Pani Agnieszka Szczepaniak – Zastępca Burmistrza ds. Społecznych Miasta i Gminy Wieliczka, Pani Anna Całka – Dyrektor Wydziału Szkół i Przedszkoli, Pan Piotr Marzec – Przewodniczący Rady Osiedla H. Sienkiewicza, A. Asnyka i W. Pola, Pani Jadwiga Duda i inni członkowie Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki”, Pan Jakub Kogut – Przewodniczący Rady Rodziców przy SP3 w Wieliczce oraz Pani Elżbieta Obal-Dyrek – Dyrektor Szkoły. Na zakończenie spotkania wszyscy uczestnicy udali się pod pomnik, aby złożyć kwiaty, zapalić znicze i wspólnie pomodlić się za zmarłych.