Pod kierunkiem pani Marzeny Piaseckiej uczniowie klas IV – VI oraz dzieci uczęszczające do świetlicy szkolnej wykonały kartki, pisanki i ozdoby wielkanocne, także rodzice dzieci dołączyli do tej akcji.