Godzina 8.00 – msza święta
Godzina 9.00 – klasy 4-7
1. Uroczystość w sali gimnastycznej.
2. Spotkania z wychowawcą i rozdanie świadectw w salach lekcyjnych ( zgodnie z tabelą).

Godzina 11.00 klasy 1-3
1. Uroczystość w sali gimnastycznej.
2. Spotkania z wychowawcą i rozdanie świadectw w salach lekcyjnych ( zgodnie z tabelą).