Godzina 8.00 – msza święta

Godzina 9.00 – klasy 4-7

  1. Uroczystość w sali gimnastycznej
  2. Spotkania z wychowawcą i rozdanie świadectw w salach lekcyjnych

Godzina 11.00 – klasy 1-3

  1. Uroczystość w sali gimnastycznej
  2. Spotkania z wychowawcą i rozdanie świadectw w salach lekcyjnych