Ogłoszenie wyników rekrutacji

 

Szanowni Rodzice!

W rekrutacji na rok szkolny 2020/2021, w związku z zagrożeniem epidemicznym, informacja o wynikach rekrutacji  dostępna jest od dnia 30 kwietnia br. od godz. 12.00 po zalogowaniu na swoje konto do systemu naborowego pod adresem strony

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/wieliczka/News

albo bezpośrednio w przedszkolu/szkole poprzez kontakt telefoniczny lub z wykorzystaniem kanałów komunikacji elektronicznej.

 

Potwierdzenie woli przyjęcia kandydata do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej/punktu przedszkolnego dokonywane jest przez złożenie „Deklaracji w sprawie korzystania z usług przedszkola” w placówce wychowania przedszkolnego, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

 

„Deklarację” należy złożyć zdalnie z wykorzystaniem dostępnych kanałów komunikacji elektronicznej, np. w formie skanu lub zdjęcia przesłanego na właściwy adres e-mail przedszkola/szkoły bez potrzeby wychodzenia z domu.

Wzory „Deklaracji” dostępne są na stronach internetowych przedszkoli i szkół.

 

Niezłożenie „Deklaracji” w terminie od 4 do 6 maja br. jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej/punkcie przedszkolnym.

 

Publikacja list dzieci przyjętych i nieprzyjętych nastąpi w dniu 8 maja br. od godz. 12.00.

 

Wniosek o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata kierowany do komisji rekrutacyjnej oraz odwołanie od rozstrzygnięcia komisji kierowane do dyrektora przedszkola/szkoły  należy złożyć zdalnie z wykorzystaniem dostępnych kanałów komunikacji elektronicznej (np. w formie skanu lub zdjęcia przesłanego) na właściwy adres e-mail przedszkola/szkoły, w terminach określonych Zarządzeniem nr 53/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 25 marca 2020 r. o zmianie zarządzenie w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli na rok szkolny 2020/2021.