W dniu 13 września 2017r. oficjalnie, przez poświęcenie, odsłonięcie pamiątkowej tablicy i przecięcie biało-czerwonej wstęgi, oddano do użytku salę gimnastyczną przy Szkole Podstawowej nr 3 w Wieliczce.

            Uroczystości związane z oddaniem nowego budynku sportowego rozpoczęły się od odsłonięcia pamiątkowej tablicy i przecięcia wstęgi przez zaproszonych gości – Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka Artura Kozioła, Księdza Kardynała Stanisława Dziwisza, Proboszcza parafii św. Klemensa Księdza Andrzeja Kamińskiego oraz Dyrektor Szkoły Panią Elżbietę Obal-Dyrek, przedstawicieli Rady Rodziców i uczniów.

            Uroczystego poświęcenia sali gimnastycznej dokonała Jego Eminencja Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz, który podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do powstania obiektu. Słowa Kardynała i sam moment poświęcenia sali spotkały się z bardzo żywym przyjęciem ze strony uczniów.

W tej szczególnie ważnej i doniosłej uroczystości  wzięli także udział : o. Jacek Biegajło – proboszcz parafii pw. Św. Franciszka z Asyżu, o. Krzysztof Bobak – Dyrektor Szkoły Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego Franciszkanów w Wieliczce, p. Jacek Juszkiewicz – Starosta Powiatu Wielickiego,    p. Łukasz Sadkiewicz – Wicestarosta Powiatu Wielickiego, p. Rafał Ślęczka -Zastępca Burmistrza ds. Społecznych, p. Piotr Krupa – Zastępca Burmistrza ds. Inwestycji, p. Piotr Ptak – Pełnomocnik Burmistrza ds. Komunalnych, p. Tomasz Machnik – Kierownik Wydziału Edukacji UMiG w Wieliczce, p. Jolanta Sobol -Kierownik Wydziału Inwestycji w Wieliczce, p. Tadeusz Luraniec – Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce. Swoją obecnością zaszczycili szkołę również Radni Rady Miejskiej, dyrektorzy przedszkoli, szkół oraz dyrektorzy samodzielnych jednostek funkcjonujących na terenie miasta i gminy Wieliczka. W uroczystości uczestniczyli również główni projektanci i wykonawcy, dzięki którym inwestycja została tak sprawnie zrealizowana.

            Po przywitaniu przez Panią Dyrektor  zaproszeni goście kolejno zabierali głos, wyrażając podziw dla wykonanej pracy, podkreślając przy tym zaangażowanie Burmistrza Wieliczki oraz byłej Dyrektor Szkoły pani Marty Żerdy w realizację tej inwestycji.

            Całość spotkania została uwieńczona pokazem artystycznym uczniów szkoły, którzy przybliżyli zgromadzonym idee olimpijskiej rywalizacji.

            Szczególne podziękowania należą sią wszystkim nauczycielom zaangażowanym w przygotowanie tak piękniej  uroczystości, a w szczególności p. Bożenie Tabor, p. Danucie Dziewońskiej, p. Hubertowi Lachmanowi, p. Sylwii Bielskiej, p. Jolancie Wojtaszek, p. Jarosławowi Wadze, p. Bernadecie Gluzie i p. Elizie Ginter-Herman.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z uroczystości.