22 lutego rozpoczęliśmy obchody święta patrona szkoły – Mikołaja Kopernika.
Na apelu inaugurującym przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego Ilona Godzik przypomniała, że ten wielki odkrywca jest symbolem wytrwałości
w dążeniu do obranego celu i odwagi w głoszeniu swoich poglądów. Jego życie
i osiągnięcia pokazały, iż warto czasem mieć marzenia i konsekwentnie je realizowac wbrew piętrzącym się przeciwnościom, po to by czuć się człowiekiem spełnionym i szczęśliwym.
W imieniu organizatorów przypomniała, że podczas dni patrona szkoły uczniowie mogą brać udział w:
1. Konkursie plastycznym
2. Konkursie wiedzy o Mikołaju Koperniku
3. Konkursie multimedialnym
4. Wyjeździe do obserwatorium astronomicznego w Niepołomicach
5. Projekcji filmu o Mikołaju Koperniku.
Szczególnym dniem będzie poniedziałek 29 lutego, kiedy to przeniesiemy się w epokę Kopernika, poprzez przygotowanie i założenie strojów zgodnych
z ówczesną modą.
Podczas apelu Samorząd Uczniowski rozdał tarcze emblematy z wizerunkiem naszego patrony. Noszenie ich przez wszystkie dni podkreśli doniosłość naszych obchodów.
Organizatorzy