Projekt mLegitymacja – powstał przy wspólnej inicjatywie Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Cyfryzacji. 

mLegitymacja szkolna to bezpieczne, trudne do podrobienia narzędzie, umożliwiające weryfikację informacji, jakie obecnie znajdują się w jej  papierowej wersji.

Można ją zweryfikować wizualnie – posiada takie zabezpieczenia jak hologram i animowana flaga. Dodatkowo, w przypadku wątpliwości, można wykorzystać ogólnodostępną aplikację mWeryfikator, która sprawdzi nie tylko autentyczność dokumentu, ale także fakt czy dokument nie został zastrzeżony w szkole (w przypadku np. zagubienia telefonu).

 mLegitymacja szkolna, identycznie jak papierowa wersja dokumentu, poświadcza uprawnienia uczniów do ulgowych przejazdów kolejowych, czy autobusowych. Jest także podstawą do otrzymania innych, przysługujących uczniom, zniżek. Uczniowie mogą z niej korzystać w tych samych sytuacjach, w których obecnie korzystają z „tradycyjnych” dokumentów. Nie tylko w trakcie kontroli biletów, ale także np. przy zakładaniu karty w bibliotece czy zakupie biletów do kina.

Co jest w środku?

W mLegitymacji zapisane są wszystkie dane, które można znaleźć w „tradycyjnych” dokumentach:

  • imię i nazwisko ucznia,
  • numer legitymacji,
  • datę wydania,
  • termin ważności,
  • status użytkownika (uczeń),
  • datę urodzenia,
  • PESEL,
  • adres zamieszkania,
  • nazwę i adres szkoły.

Wydawanie mLegitymacji jest dziecinnie proste.

Wydawanie legitymacji w smartfonie jest ściśle związane z Profilem Zaufanym– narzędziem służącym do potwierdzania swoich danych w sieci. Profil zakładamy na dwa sposoby: za pomocą internetowego konta bankowego lub certyfikatu kwalifikowanego. Założyć może go każdy posiadacz numeru PESEL.

Pracownik szkoły za pomocą Profilu Zaufanego wypisuje zlecenie. Jego realizacją jest specjalny kod. Ten przekazany uczniowi staje się na smartfonie mLegitymacją.

Na razie Android. iOS czeka.

Aby uruchomić mLegitymację uczniowie muszą posiadać telefon z systemem operacyjnym Android w wersji co najmniej 6.0. Ministerstwo Cyfryzacji zapewnia, że zaawansowane są prace nad dostosowaniem nowości do systemu iOS, co pewnie niebawem nastąpi i uczniowie z iPhone’ami też będą mogli używać legitymacji w telefonie.

mLegitymacje szkolne mogą być wydawane uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych, zarówno publicznych, jak i niepublicznych. Mobilną legitymację może otrzymać każdy uczeń, któremu wydano wcześniej tradycyjną wersję dokumentu. Okres ważności mLegitymacji jest tożsamy z okresem ważności wydanej wcześniej wersji papierowej. W przypadku utraty ważności „tradycyjnej” legitymacji, mobilna wersja dokumentu będzie unieważniana. Szkoła będzie mogła unieważnić dokument także w przypadku utraty mLegitymacji z powodu uszkodzenia, niepoprawnego działania, czy zgubienia urządzenia mobilnego, w którym była przechowywana.

Koordynatorzy projektu: Beata Depta, Artur Kokoszka

Podstawa prawna:

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 93

Instrukcja instalacji mLegitymacji dla uczniów i studentów 1.09 ze zm) – § 3 ust. 1a§ 24.