Zapraszamy wszystkich uczniów do korzystania ze szkolnej stołówki.

Stołówka czynna jest od 8.00-13.30.
Obiady wydawane są w godz. 11.45-13.00.
Istnieje możliwość zakupu obiadów indywidualnych w godz. 8.00-10.00.
Kontakt: 12 278 13 66 18