15 marca 2018 roku
odbędzie się dwudziesta siódma edycja
Międzynarodowego Konkursu Matematycznego
KANGUR  2018
Do konkursu uczeń zapisuje się wpłacając kwotę 9 zł oraz oddając pisemną zgodę rodziców na udział w konkursie
do dn. 19 stycznia 2018 r.
– uczniowie klas I-III – zgłaszają się u swoich wychowawców,
– uczniowie klas IV – VII – zgłaszają się u swoich nauczycieli matematyki.

Regulamin konkursu, wzory kart odpowiedz oraz oświadczenia dostępne są na stronie www.kangur-mat.pl/

data_kangur