Konkurs Plastyczny

Dla oddziałów przedszkolnych i klas I-III

Konkurs plastyczny towarzyszy uroczystościom
związanym z patronem naszej szkoły Mikołajem Kopernikiem.

Kosmos w oczach dziecka

Prace artystyczne należy wykonać na papierze formatu A3, techniką dowolną (farby, kredki, pastele, węgiel i ołówki), ważne jest żeby praca była zrealizowana w całości jedną z wybranych technik.

Treści pracy artystycznej muszą być związane z tematem konkursu: Kosmos w oczach dziecka. Prace powinny być zrealizowane samodzielnie bez pomocy osób dorosłych.

W konkursie przewidziane są nagrody rzeczowe i dyplomy.

Prace należy oddać wychowawcy klasy w terminie

od 13.01.2017 do 16.02.2017