Konkurs plastyczny „W STULECIE NIEPODLEGŁOŚCI” – dla klas I-VIII (podzielony na kategorie wiekowe).

Praca konkursowa powinna spełniać następujące kryteria:
– temat pracy konkursowej –> prace mogą przedstawiać artystyczne wizje autorów z zachowaniem szacunku dla tematu;
– rozmiar –> praca konkursowa powinna być wykonana w formacie A3;
– forma i technika –> technika płaska, wykonanie: farby, pastele, kredki;
– praca powinna być wykonana samodzielnie przez jednego autora.

Podczas oceny prac konkursowych komisja będzie brała pod uwagę:
– zgodność pracy z tematyką Konkursu;
– oryginalność i kreatywność w ujęciu tematu;
– sposób ujęcia tematu;
– walory artystyczne, m.in. kompozycję, kolorystykę, technikę wykonania.

Prace uczniowie powinni przynosić do 30 października 2018 r. do p. Sylwii Bielskiej.

Ogłoszenie wyników nastąpi 9 listopada 2018 r.