merry-christmas-image-0116„Kartka bożonarodzeniowa w języku angielskim”

 

 

 

 

1. Warunki uczestnictwa:
• Kartka musi zawierać życzenia lub wierszyk świąteczny w języku angielskim.
• Technika, rozmiar i kształt prac dowolny.

2. Termin dostarczania prac:
• do 19 grudnia 2016.

3. Opis prac:
• Prace należy opisać na odwrocie drukowanymi literami: imię, nazwisko oraz klasę autora kartki.

4. Zasady oceniania:

Prace oceni komisja konkursowa w składzie:
– nauczyciele języków obcych i  nauczyciel plastyki.

Komisja dokona oceny prac według następujących kryteriów:
– poprawność językowa, pomysłowość, sposób wykonania, ogólny wyraz artystyczny i dobór technik plastycznych stosownych do wieku.
5. Wyniki konkursu zostaną podane 21 grudnia 2016r.