Biblioteka

ogłasza konkurs czytelniczy dla uczniów klas IV – VI

ze znajomości powieści Roald Dahl
„Charlie i fabryka czekolady”

Do zabawy zachęcamy wszystkich uczniów – czekają nagrody.

Na pewno nic nie stracisz a możesz zyskać.

Wystarczy przeczytać ciekawą książkę i rozwiązać test.

 

Konkurs odbędzie się 11 grudnia 2019 r. o godz. 9.30 w bibliotece szkolnej. Osoby, które chcą wziąć udział proszone są o zgłoszenie się w bibliotece szkolnej najpóźniej do 6 grudnia 2019 r.

 

Zapraszamy!

 

Literatura do konkursu:

Roald Dahl – „Charlie i fabryka czekolady”

 

Przebieg konkursu:

 1. 11 grudnia 2019 r. o godzinie 9.30 wszyscy, którzy zgłoszą swój udział w konkursie zgromadzą się w czytelni biblioteki szkolnej.
 2. Na pytania konkursowe uczniowie będą odpowiadali pisemnie na przygotowanych kartach konkursowych.
 3. Pytania nawiązywać będą do treści utworu .
 4. Forma konkursu – test wyboru.
 5. Czas trwania – 30 minut.
 6. Za każdą poprawną odpowiedź uczestnik otrzyma jeden punkt.
 7. Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi 20 grudnia 2019 (piątek) podczas szkolnego spotkania wigilijnego.

 

 

 

 

 

 

Konkurs czytelniczy

Czy znasz utwór Roald Dahl – „Charlie i fabryka czekolady”?

 

Termin: 11 grudnia 2019 r.

Cele konkursu:

 • mobilizowanie uczniów do czytania,
 • pogłębiania ich ciekawości czytelniczej,
 • rozbudzanie zainteresowań literaturą,
 • sprawdzenie stopnia znajomości treści utworu,
 • popularyzacja wartościowej literatury wśród młodych czytelników,
 • kształtowanie umiejętności przekazywania zapamiętanych faktów z lektury,
 • uaktywnienie uczniów poprzez udział w konkursach.

Zasady uczestnictwa:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów klas IV – VI.
 2. Aby wziąć w nim udział należy przeczytać wskazaną książkę oraz zgłosić swój udział w wyznaczonym terminie.
 3. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą w bibliotece do 6 grudnia 2019 r.

Przebieg konkursu:

 1. 11 grudnia 2019 r. o godzinie 9.30 wszyscy, którzy zgłoszą swój udział w konkursie zgromadzą się w czytelni biblioteki szkolnej.
 2. Na pytania konkursowe uczniowie będą odpowiadali pisemnie na przygotowanych kartach konkursowych.
 3. Pytania nawiązywać będą do treści powieści.
 4. Forma konkursu – test wyboru.
 5. Czas trwania – 30 minut.
 6. Za każdą poprawną odpowiedź uczestnik otrzyma jeden punkt.
 7. Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi 20 grudnia 2019 (piątek) podczas szkolnego spotkania wigilijnego.
 8. Dla zwycięzców (trzy najwyżej punktowane testy) przewidziano nagrody książkowe oraz pozytywne uwagi z zachowania.
 9. Pozytywne uwagi z zachowania otrzymają również osoby, które odpowiedzą poprawnie na minimum 30% pytań.

 

Literatura do konkursu:

Roald Dahl – „Charlie i fabryka czekolady”

 

 

Ryszard Knurowski