Szanowni Państwo,

W związku z koniecznością zapewnienia uczniom bezpiecznych dla zdrowia warunków pracy podczas upałów informuję, że za zgodą organu prowadzącego, zajęcia dydaktyczne, w terminie od 12 czerwca do 14 czerwca 2019 r. zostaną skrócone. Zajęcia zostaną skrócone do 30 minut, ale będą się odbywały zgodnie z ogólnym tygodniowym planem zajęć. W związku ze skróceniem zajęć zaplanowano dodatkowe przerwy obiadowe dla uczniów korzystających ze stołówki szkolnej.

Zajęcia będą się odbywały w następujących godzinach:

1. 8.00 – 8.30
2. 8.35 – 9.05
3. 9.10 – 9.40
4. 9.45 – 10.15
5. 10.20 – 10.50 (po tej lekcji jest zaplanowana 15 minutowa przerwa obiadowa)
6. 11.05 – 11.35 (po tej lekcji jest zaplanowana 15 minutowa przerwa obiadowa)
7. 11.50 – 12.20
8. 12.25 – 12.55
9. 13.00 – 13.30
10. 13.35 – 14.05

Oddziały dzieci 5-letnich („MOTYLKI”) i dzieci sześcioletnich („0”) pracują bez zmian organizacyjnych.
Oddział dzieci w Lednicy Górnej pracuje bez zmian organizacyjnych.
Świetlica pracuje bez zmian organizacyjnych.
W Szkole, pomimo zakupionych wiatraków i założonych rolet na oknach, utrzymuje się wysoka temperatura. W związku z powyższym bardzo Państwa proszę, aby dzieci posiadały dodatkową butelkę z wodą.

Z poważaniem,
Elżbieta Obal-Dyrek
Dyrektor Szkoły