Projekt „CMI – Centrum Mistrzostwa Informatycznego” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020

Otrzymany grant finansowy przeznaczony na podniesienie kompetencji cyfrowych nauczyciela oraz aktywizację młodzieży uzdolnionej informatycznie w ramach kól informatycznych.

Każdy grantobiorca uczestniczy w dwusemestralnym (288 h – 6 spotkań stacjonarnych, 12 e-learning), certyfikowanym kursie prowadzonym na jednej z 5 najlepszych uczelni technicznych w kraju (dla woj. małopolskiego – AGH). Kurs w zdecydowanej większości ( 210 h) poświęcony jest zagadnieniom algorytmiki wraz z niezbędnymi uzupełnieniami z dziedzin pokrewnych, głównie matematyki dyskretnej. Zdobyta wiedza pozwala uczestnikom kursu na prowadzenie kółek informatycznych dla dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej, przygotowując uczestników do rywalizacji na poziomie mistrzowskim.

CMI umożliwia odkrywanie i rozwój talentów uczniowskich w zakresie informatycznym, nastawionym na rozwiązywanie problemów (start w zawodach algorytmicznych i projektowych).