„Jest taki dzień, bardzo ciepły, choć grudniowy,

Dzień, zwykły dzień, w którym gasną wszelkie spory.

(…) Niebo – ziemi, niebu – ziemia,

Wszyscy – wszystkim ślą życzenia,

Drzewa – ptakom, ptaki – drzewom,

Tchnienie wiatru – płatkom śniegu.”