Wzorem lat ubiegłych nasza szkoła weźmie udział w ogólnopolskiej Akcji Jałmużna Wielkopostna. Akcja ta polega na składaniu, przez okres Wielkiego Postu, ofiar pieniężnych do specjalnie przygotowanych na ten cel tekturowych skarbonek. Drobne datki zbierane przez młodzież i dzieci odmawiające sobie słodyczy i innych prostych przyjemności przeznaczone zostaną na pomoc osobom chorym i starszym.
Udział jest dobrowolny.
Za każdy gest serca – dziękujemy
Opiekun SKC – s. Bernadeta SMI

skarbonka