W dniu 4.09.2017 nie będą wydawane posiłki dla dzieci oddziałów przedszkolnych, rodzice proszeni są o zapewnienie dzieciom wyżywienia. Osoba odpowiedzialna za wydawanie posiłków  będzie czekała w jadalni szkolnej na rodziców w dniu 04.09.2017 w godzinach od 8.00 do 13.00  w celu podpisania umów na wyżywienie.