XV edycja Góry Grosza już ruszyła. Od zeszłego tygodnia członkowie Samorządu Uczniowskiego zbierają „grosze” wśród uczniów naszej szkoły. Uzyskane w ten sposób pieniądze pozwolą Towarzystwu Nasz Dom na realną pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną i przebywającym w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka, domach dla dzieci oraz innych formach opieki.
Zachęcamy każdego do wsparcia akcji, bo przecież „Jeden grosz znaczy niewiele, ale góra grosza jest największa na świecie”.
Samorząd Uczniowski z opiekunami

goragrosza2014