W tym roku nasza szkoła wsparła akcję
Góra Grosza 2014 kwotą wysokości

191, 75 zł

Wszystkim uczniom biorącym udział w akcji oraz pomagającym w przeprowadzeniu zbiórki dziękujemy.

Samorząd Uczniowski