Zgodnie z kilkuletnią tradycją i w tym roku uroczyście obchodziliśmy tydzień patrona naszej szkoły – Mikołaja Kopernika.
W Dniach Kopernikańskich uczniowie wzięli udział w licznych konkursach wiedzy o Mikołaju Koperniku.

Dzisiaj nastąpiło podsumowanie prac nad projektami i ich prezentacja. Na akademii zostały wręczone laureatom konkursów dyplomy i nagrody. Słodką niespodzianką na koniec były pierniki rozdawane uczestnikom spotkania.

Dzień Patrona Szkoły był okazją do zaprezentowania umiejętności uczniów i ich zaangażowania oraz do pogłębienia wiedzy o wielkim astronomie i wszechświecie. To był wspaniały tydzień!

Taniec w wykonaniu uczniów klasy III e