W dniu 4 grudnia 2015 r. w Szkole Podstawowej nr 3, odbyło się spotkanie z panem Jerzym Lachmanem- emerytowanym górnikiem Kopalni Soli w Wieliczce.
W spotkaniu uczestniczyli uczniowie SP nr 3 w Wieliczce- klasy IV a, IV b, IV c oraz uczniowie z oddziału zerowego.
Pan Jerzy Lachman wspominał swoją pracę w kopalni, opowiedział o zwyczajach górniczych i patronach Kopalni Soli w Wieliczce. Przedstawił również ciekawostki na temat pracy koni w kopalni, odpowiadał także na pytania dzieci.
Spotkanie uświetniła wystawa prac uczniów klas IV-VI przedstawiająca warunki pracy górników solnych.

Spotkanie zorganizowali:
A. Dankowska-Borowska- opiekun Koła Miłośników Wieliczki
H. Lachman- nauczyciel plastyki