27 listopada uczniów naszej szkoły porwał wir andrzejkowej zabawy. W turze porannej
i popołudniowej uczniowie klas 0-3 „wyginali śmiało ciała” w rytm muzyki w holu szkolnym, a spalone kalorie uzupełniali korzystając z bufetu przygotowanego przez Radę Rodziców. „Cyganka prawdę Ci powie…” –wyselekcjonowani w Castingu wróżbici przepowiadali przyszłość swoim kolegom i koleżankom. Tajemniczości sprzyjał wystrój specjalnie przygotowanej Sali Wróżb (podziękowania dla p. Moniki Toczyńskiej-Wiewiórki
i p. Lidii Gabryś-Zając).
Wieczór należał do uczniów klas 4-6. Od 16 do 19 odbyła się ich zabawa andrzejkowa. Na każdego czekał bufet, Sala Wróżb i parkiet rozgrzany przez młodszych kolegów.
Mamy nadzieję, że ten dzień przyczynił się do lepszego poznania tej ludowej tradycji
i obrzędów przez uczniów naszej szkoły.
Samorząd Uczniowski z opiekunami