„Ziemio ojczysta, ziemio jasna,

Nie będę powalonym drzewem.

Codziennie mocniej w ciebie wrastam

Radością, smutkiem, dumą, gniewem.

/W.Szymborska/

Dnia 9 listopada 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 3 w Wieliczce odbyła się uroczysta akademia z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Akademia przede wszystkim miała przypomnieć tamte ciężkie czasy, ale także wzbudzić w nas refleksje.

W ramach zaproszenia Ministra Edukacji Narodowej i Rady Dzieci i Młodzieży do świętowania „DNIA DLA NIEPODLEGŁEJ” nasza Szkoła włączyła się w akcję „Rekord dla Niepodległej” polegający na zaśpiewaniu 9 listopada 2018 r. o godzinie 11.11 czterozwrotkowego hymnu narodowego. W części artystycznej uczniowie klasy Vc i Vd wprowadzili zgromadzonych w atmosferę wydarzeń poprzedzających datę 11 listopada 1918 roku. W skrócie zobrazowano sytuację polityczną kraju, jaka miała miejsce przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Przypomniano daty trzech rozbiorów kraju. Uczniowie całej Szkoły wspólnie śpiewali pieśni patriotyczne, które pozwoliły zrozumieć rozterki i uczucia walczących o niepodległość.

Pani Dyrektor Elżbieta Obal-Dyrek wraz z nauczycielką historii, panią Sylwią Bielską wręczyły nagrody za konkurs historyczno-plastyczny dla klas I-VIII „Stulecie odzyskania niepodległości”, oraz konkurs dla klas IV-VIII pt. „Drzewo genealogiczne” zorganizowany przez panią Celinę Chałupę. Pani Dyrektor wręczyła także podziękowania pani Marzenie Nawrockiej oraz uczniom klasy VIII a za kwestowanie na Cmentarzu w Wieliczce w dniu 1 listopada 2018 r. Uczniowie klas pierwszych otrzymali okolicznościowe upominki.

Mamy dziś szczęście dorastać w wolnym kraju. Pamiętajmy jednak o tym , że przodkom winniśmy pamięć , a ojczyźnie miłość.