Strona główna
 

   

 

 

 

 

Świetlica szkolna czynna jest

w godzinach: od 7.30 do 17.00.

   Zajęcia prowadzą wychowawcy świetlicy:

  • mgr Marzena Piasecka

  • mgr Patrycja Jamróz- Kowalska

  • mgr Jolanta Zawistowicz

  • mgr Jadwiga Mitka

  • mgr Magdalena Czopik

  • mgr Stanisław Młynarski

  • mgr inż. Robert Tkaczyk

Świetlica zajmuje dwa pomieszczenia. Jedno do wszelkiego rodzaju zabaw, zajęć plastycznych, gier planszowych, gier i zabaw ruchowych, oglądania bajek

i filmów DVD. Drugie do odrabiania zadań domowych, zajęć czytelniczych, pracy przy komputerze, gier playstation.

W naszej świetlicy są prowadzone następujące zajęcia:

- rozwijające umiejętności manualne( zabawy konstrukcyjne, układanki, malowanie farbami, rysowanie, kolorowanie, wycinanie, wydzieranki, origami,

lepienie z masy solnej i plasteliny, modelowanie w glinie, szydełkowanie, szycie, itp.),

- ćwiczące umiejętności samodzielnego czytania i słuchania tekstu czytanego przez nauczyciela oraz rozwijające zajęcia czytelnicze,

- kształtujące umiejętności wypowiadania się na zadany i dowolny temat, formułowanie pytań i odpowiedzi na pytania ( rozmowy z dziećmi, pogadanki, zabawy językowe, zabawy typu: niedokończone zdania, opowiedz co było dalej, słuchaj- przedstaw),

- kształtujące umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy ( konkursy, sudoku,

rozwiązywanie krzyżówek, zagadki, układanki, zabawy tematyczne, odrabianie prac domowych,

- wyzwalające ekspresję twórczą ( pisanie bajek, opowiadań, prace plastyczne z zastosowaniem różnych technik, zabawy: pantomima, kalambury itp.),

- zwiększające sprawność fizyczną, wyrabiające sprawność ruchów ( gry i zabawy ruchowe w świetlicy i na boisku szkolnym oraz placu zabaw ),

- relaksujące i wyciszające ( dowolne zabawy dzieci, spacery, oglądanie bajek i filmów DVD, zabawy relaksacyjne ).

W pracy z dziećmi rozwijamy ich aktywność i zainteresowania także poprzez organizowanie konkursów świetlicowych. Dzieci biorą też udział w konkursach pozaszkolnych. Prowadzone są też dodatkowe zajęcia plastyczne dla dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej.

Prace plastyczne eksponujemy na tablicach w salach świetlicowych i korytarzu szkolnym.