DOBRZE JEMY ZE SZKOŁĄ NA WIDELCU

„Dobrze Jemy ze Szkołą na Widelcu” to program skierowany do uczniów klas „0” oraz I-III szkół podstawowych. Ma charakter projektu długofalowego, którego trzecia edycja będzie trwała od września 2019 do czerwca 2020.

Celem organizatora, czyli Fundacji Szkoła na Widelcu, jest przede wszystkim edukacja w zakresie prawidłowego i świadomego żywienia oraz zachęcenie najmłodszych do gotowania. Program został przygotowany we współpracy z dietetykami, pedagogami i objęty patronatem Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Instytutu Żywności i Żywienia, Polskiego Stowarzyszenia Dietetyków oraz Rzecznika Praw Dziecka.