Lista pracowników Szkoły Podstawowej nr 3 w Wieliczce

Dyrekcja szkoły

Dyrektor szkoły – Elżbieta Obal-Dyrek
Zastępca dyrektora – Wioletta Włoch