Oddziały Przedszkolne SP3

 

Nasze oddziały usytuowane są w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 oraz Świetlicy Środowiskowej w Lednicy Górnej. Na terenie szkoły znajduje się  oddział dzieci  sześcioletnich oraz grupa dzieci młodszych, natomiast w Lednicy Górnej znajduje się punkt przedszkolny dla dzieci najmłodszych. Oddziały przedszkolne funkcjonują w godzinach 7.00-17.00, natomiast punkt przedszkolny 8.00-13.00. Sale w których przebywają dzieci są przestronne, jasne i atrakcyjnie urządzone.

Obecnie dzieci młodsze realizują program wychowania przedszkolnego PWN „ Trampolina” autorstwa M. Janiak i K. Witerskiej, natomiast dzieci sześcioletnie pracują w oparciu o program   Mac „ Nasze przedszkole” autorstwa M. Kwaśniewskiej i W. Żaby- Żabińskiej. W roku 2018/2019 planujemy realizować program edukacji przedszkolnej „ Wokół Przedszkola” autorstwa W. Żaby-Żabińskiej, we wszystkich grupach wiekowych.

Głównym założeniem naszych działań jest wspieranie całościowego rozwoju dziecka. Ten cel staramy się osiągnąć poprzez systematyczną pracę opiekuńczo- wychowawczą oraz dydaktyczną. W swojej działaniach kierujemy się uniwersalnymi wartościami  prawdy, dobra i piękna. W codziennej pracy  opieramy się na takich metodach dydaktyczno- wychowawczych  jak:  Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz, Metoda C. Orffa, Metoda ruchowej ekspresji R. Labana, Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, dziecięca matematyka prof. E. Gruszczyk- Kolczyńskiej i E. Zielińskiej, metoda czytania globalnego, metoda projektów oraz techniki relaksacyjne.

Pobyt dziecka  w naszym oddziale przedszkolnym wzbogacony jest dodatkowo o realizację programu przedszkolnej edukacji antynikotynowej „Czyste powietrze wokół nas”. Ponadto w oddziale realizowane są cykliczne spotkania z książką w ramach których dzieci słuchają literatury dziecięcej czytanej przez zaproszonych gości. W naszym oddziale organizujemy także warsztaty plastyczne dla  rodziców i dzieci, których celem jest integracja zespołu  oraz  stwarzanie okazji rodzicom do wspólnego spędzania czasu ze swoimi dziećmi. W ciągu roku wyjeżdżamy na atrakcyjne wycieczki, zapraszamy do przedszkola różnych gości oraz celebrujemy ważne uroczystości związane z życiem rodzinnym oraz kulturalnym.